Αναδιάταξη υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της 19/11/2015 στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας η παρουσίαση της αναδιάταξης των υπηρεσιών Αστυνομίας της Θεσσαλίας από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη. Για την Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας προβλέπεται η συγχώνευση του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας και του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας καθώς και δημιουργία κινητών αστυνομικών μονάδων για τις περιοχές των Δήμων Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.

Οι προτάσεις τέθηκαν προς διαβούλευση και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ως το τέλος του έτους.

Μετά από παρέμβαση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης έμεινε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας Αστυνομικών Σταθμών στους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.