Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου ΙΡΑ Καρδίτσας

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 30 Ιουνίου 2020 για την  ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΙΡΑ Καρδίτσας, τακτικά μέλη της αναδείχτηκαν οι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι με σειρά επιτυχίας ως ακολούθως.