Αποτελέσματα εκλογών ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στις 5/10/2015 και αθρόα συμμετοχή μελών μας οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. , Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων νομών Επικρατείας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ).

Τα αποτελέσματα πανελλαδικά διαμορφώθηκαν ως εξής :

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος ψήφοι 1245

2. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης ψήφοι 1227

3. ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος ψήφοι 1168

4. ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος ψήφοι 1118

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης ψήφοι 1077

6. ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ ψήφοι 894

7. ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος ψήφοι 810

8. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος ψήφοι 711

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος ψήφοι 709

10. ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία ψήφοι 683

11. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ελευθερία ψήφοι 673

12. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος ψήφοι 560

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντινιά ψήφοι 496

14. ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ευάγγελος ψήφοι 464

15. ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ Φωτεινός ψήφοι 350

16. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νικόλαος ψήφοι 118

Β. Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος ψήφοι 1287

2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ψήφοι 1066

3. ΤΕΓΑΣ Χρήστος ψήφοι 1020

4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος ψήφοι 1005

5. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ψήφοι 422

6. ΚΑΜΠΑΝΟΣ Εμμανουήλ ψήφοι 356

7. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ Γρηγόριος ψήφοι 317

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός επτά ημερών όπως ορίζεται από

το Καταστατικό.

Το απερχόμενο ΔΣ εύχεται στους νεοεκλεγέντες συναδέλφους καλή δύναμη, καλή και

δημιουργική θητεία προς όφελος του Ταμείου και των μελών του.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας

ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο