Βιβλιοθήκη

Στην τ.δ. Καρδίτσας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, αποκλειστικά για τα μέλη μας. Τα βιβλία που μπορεί να δανειστεί κανείς μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα: