Περιβάλλον – Οικολογία

Συμμετέχουμε στην οικολογική γιορτή Καρδίτσας στην Πανελλαδική δράση let’s do it Greece και σε κάθε είδους δράση που προάγει την σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την προστασία του.