Επανεξελέγη Παγκόσμιος Γραμματέας της ΙΡΑ ο Γιώργος Κατσαρόπουλος

Επανεξελέγη Παγκόσμιος Γραμματέας της ΙΡΑ ο Γιώργος Κατσαρόπουλος ενώ πρόεδρος παραμένει ο Pierre Martin Moulin μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Κύπρο την 16/10/2015.

Η πρώτη φορά που εκλέχθηκε ο Γιώργος Κατσαρόπουλος ήταν τον Σεπτέμβριο του 2006 και αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ελληνικό Τμήμα ο Παγκόσμιος Γραμματέας να προέρχεται από αυτό. Όσον αφορά τον Πρόεδρο αυτός είναι Ελβετός και εκλέχθηκε για δεύτερη θητεία.

Αντιπρόεδροι εκλέχθηκαν η Gal SHARON από το Ισραήλ, η May Britt Rinaldo από την Σουηδία και τέλος ο Aleksei K. Gankin από την Ρωσία.

katsaropoylos1

katsaropoylos2

katsaropoylos3

Rate this post