Η ΙΡΑ κοντά στις πολύτεκνες οικογένειες

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, έχοντας πάντα ως γνώμονα την υποστήριξη προς τα μέλη του και ιδιαίτερα εκείνα που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες ή προβλήματα, έχει θεσπίσει το Κοινωνικό Κεφάλαιο, από το οποίο βοηθούνται όσα μέλη βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση.

Μια από τις βασικές παροχές που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια, είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε όσους αποκτούν τέταρτο παιδί και, άρα, αποκτούν πολυτεκνική ιδιότητα.

Τη φετινή χρονιά περίπου δέκα μέλη σε ολόκληρη τη χώρα έτυχαν αυτού του ωφελήματος και μια εξ’ αυτών των μελών ανήκει στην τοπική διοίκηση Καρδίτσας. Η Βασιλική, παρέλαβε από το διοικητικό μας συμβούλιο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο βοήθημα και την ευχή η πολυμελής οικογένεια της να χαίρει πάντα άκρας υγείας και να συμμετέχει στις δράσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

 

 ‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’

Rate this post