Ο οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού «Πάμε Πανεπιστήμιο» στην βιβλιοθήκη μας

Ο οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού «Πάμε Πανεπιστήμιο 2018» κοσμεί εδώ και λίγες ημέρες την βιβλιοθήκη της ΙΡΑ Καρδίτσας. Είναι προσφορά της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης και έχει δοθεί μόνο στις τοπικές διοικήσεις που το έχουν αιτηθεί.

Πρόκειται για έναν έγκυρο οδηγό επαγγελματικού προσανατολισμού  από Έλληνες συγγραφείς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι στην διάθεση των μελών μας για δανεισμό. Ευχαριστούμε την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης για την προσφορά, η ΙΡΑ Καρδίτσας συμβάλει στην ενημέρωση των μελών μας, όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους.