Επόμενη συνεδρίαση μελών Δ.Σ. εθνικού τμήματος

Το Ιούλιο θα συνεδριάσει στην Ιερά μονή Σπηλιάς, στα γραφικά βουνά της Αργιθέας μας, το διοικητικό συμβούλιο του εθνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών περισσότερα σε λίγες μέρες …