Συνδιάσκεψη Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

ΝΕΑ ΙΡΑ on 23 May , 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από 18 έως 21 Μαΐου 2017 διεξήχθη στο Βουκουρέστι η συνδιάσκεψη Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με συμμετοχή εκπροσώπων απο16 χώρες. Συγκεκριμένα εκπροσωπήθηκαν οι εξής χώρες:

Ρουμανία

Ελλάδα

Βουλγαρία

Ελβετία

Γερμανία

Βέλγιο

Ρωσία

Φιλανδία

Λιθουανία

Τσεχία

Κροατία

Σλοβακία

Λετονία

Μολδαβία

Ουγγαρία και

Ουκρανία

Το Εθνικό μας Τμήμα εκπροσώπησαν ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης και ο Πρόεδρος της ΤΔ Καβάλας κ. Θεμιστοκλής Ιωαννίδης. Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της Αστυνομικής Ακαδημίας, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος των Εθνικών Τμημάτων της περιοχής και συσφίχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των Εθνικών Τμημάτων.

Το Ελληνικό Τμήμα είχε όπως πάντα παρουσία δυναμική και ηγετική μεταξύ των συμμετεχόντων. Με ιδέες και προτάσεις που έγιναν αποδεκτές ομόφωνα.

Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε να γίνει το 2018 στην Ουγγαρία

Με εκτίμηση

Κυριάκος Κάρκαλης

Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

Rate this post