ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ. Δ. Ι.Ρ.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μέσα στα πλαίσια των εποικοδομητικών  σχέσεων του ιδρυτή του αστυνομικού μουσείου  Καρδίτσας  κ. Δημήτριου Καλλιατζή , του προέδρου της τοπικής  Δ/νσεως  Καρδίτσας της Διεθνούς  Ένωσης Αστυνομικών  (Ι.Ρ.Α) κ. Γεωργίου Ζαχράνη  , και  του  πρόεδρου  του ΣΕΑΝ Καρδίτσας κ.  Ντενησιώτη  Ιωάννη πραγματοποιήθηκε  συνάντηση συνεργασίας και αποφασίστηκε  από κοινού ο  ευπρεπισμός   του  Στρατιωτικού  Νεκροταφείου  της πόλης με τις παρακάτω αισθητικές παρεμβάσεις.

-Ανακαίνιση –επανεγγραφή των υπαρχόντων επί των μνημείων  μεταλλικών ταφικών επιγραφών  των πεσόντων υπέρ πατρίδος ανδρών του ελληνικού στρατού   και της ελληνικής χωροφυλακής  στη  μάχη  της Καρδίτσας το έτος 1948.

-Τοποθέτηση εικόνας στο υπάρχον εικονοστάσιο  με τους προστάτες Άγιους του Στρατού Ξηράς , της Ελληνικής Χωροφυλακής  και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ.

–  Τοποθέτηση σε ειδικό  μαρμάρινο  βάθρο, μπρούτζινο ανθοδοχείο   και κανδήλα.

-Διατήρηση  της καθαριότητας στον ταφικό  χώρο.

-Φύτευση συμβολικά 2 κυπαρισσιών.

Κατά την ανώτερω συνάντηση ο ιδρυτής του μουσείου κ. Καλιατζής Δημήτριος δώρισε από την προσωπική του συλλογή  κειμήλια ιστορικής μνήμης και αξίας  που προέρχονται  από τη θρυλική ελληνική ταξιαρχία  ΡΙΜΙΝΙ , που μάχονταν μαζί με τις άλλες συμμαχικές  δυνάμεις τα ναζιστικά στρατεύματα  στη βόρεια Αφρική , για να εκτεθούν στα γραφεία  του  ΣΕΑΝ  μαζί με τα υπόλοιπα  εκθέματά τους.

Τέλος αποφασίστηκε η  συνεργασία τους να είναι συνεχής και εποικοδομητική για το κοινό καλό.

Διαβάστε το άρθρο στο blogspot του ΣΕΑΝ Καρδίτσας εδώ

 

Rate this post