Το νέο Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος – Πρόεδρος ο Ιωάννης Καραπατάκης

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία των μελών το Δ.Σ. του Συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος θα είναι ο Ιωάννης Καραπατάκης ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, ταμίας του Εθνικού Τμήματος θα είναι ο ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ. Το Δ.Σ. έχει ως εξής :

 1. Πρόεδρος – ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
 2. Α’ Αντιπρόεδρος & Αναπλ. Ταμία – ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος
 3. Β’ Αντιπρόεδρος – ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη
 4. Γ’ Αντιπρόεδρος – ΣΚΑΡΛΟΣ Μηνάς
 5. Γεν. Γραμματέας – ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
 6. Αναπλ. Γεν. Γραμμ. & Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων – ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος
 7. Ταμίας – ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
 8. Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων – ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
 9. Διευθύνων Συνδεριάσεων Δ.Σ. – ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος
 10. Μέλος – ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος
 11. Μέλος – ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος