Υποτροφία Arthur Troop

Η υποτροφία Arthur Troop, ως κληρονομιά του ιδρυτή της ενωσης μας , είναι μια επαγγελματική  εκπαίδευση και μια υποτροφία για προχωρημένη κατάρτιση, με σκοπό να βοηθήσει τα μέλη της Ένωσης στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Κάθε χρόνο, τα μέλη της IPA καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους στο εθνικό τμήμα τους για να έχουν την ευκαιρία να λάβουν υποτροφία ύψους έως 2.500 ευρώ για χρήση σε σεμινάριο ή εκπαιδευτική δραση της επιλογής τους. Πολλοί από τους βραβευθέντες επιλέγουν να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο από το ευρύ φάσμα που προσφέρεται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο IPA IBZ Gimborn στη Γερμανία.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες του 2021 ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2020, ενώ οι επιτυχημένοι βραβευθέντες ανακοινώνονται στο Παγκόσμιο  Συνέδριο IPA αργότερα εκείνο το έτος.

Όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν  μέσω των εντύπων Google που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2019 και θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως και κάθε σχετική πληροφορία.
https://www.ipa-international.org/Arthur-Troop-Scholarship

Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’