100 υποτροφίες για γυναίκες (κυρίως) αστυνομικούς

Για τρίτη χρονιά, η συνεργασία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (OSCE) με τo Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για θέματα αφοπλισμού (UNODA), αποφέρει τη διοργάνωση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την «Πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων μέσω του ελέγχου των όπλων, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης στην περιοχή του ΟΑΣΕ». Στα πλαίσια αυτής της δράσης χορηγούνται εκατό υποτροφίες σε επαγγελματίες ασφάλειας των κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ, κυρίως γυναίκες νεαρής ηλικίας.

        Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  παρέχει γενικό προσανατολισμό και γνώση σχετικά με την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων μέσω του ελέγχου των εξοπλισμών, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα που σχετίζονται με τον ΟΑΣΕ και αποτελείται από δύο μέρη: ένα διαδικτυακό μάθημα διάρκειας 8 εβδομάδων που ξεκινάει στις 30 Μαρτίου 2020 και ένα σεμινάριο με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βιέννη (Αυστρία) από 4-8 Μαΐου 2020. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τοπική μας διοίκηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της και προτίθεται να στηρίξει πιθανή αίτηση συμμετοχής τους.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο από το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2019 εδώ: https://www.osce.org/secretariat/424568.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση και τα κριτήρια συμμετοχής εδώ: https://www.disarmamenteducation.org/index.php?go=event&do=training-intro-osce2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.

 

 ‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’