50 Χρόνια Εθνικό Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Πενήντα χρόνια συμπλήρωσε την 29 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών το οποίο και ενσωματώθηκε στην παγκόσμια ένωση το έτος 1965.

Μπορείτε εδώ να δείτε την σελίδα του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Οι περισσότερες απο τις φετινές δραστηριότητες – εκδηλώσεις των τοπικών διοικήσεων είχαν το λογότυπο των 50 χρόνων του Εθνικού τμήματος.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε!  το ημερολόγιο με θέμα τα 50 χρόνια που υπάρχει και στην σελίδα του Εθνικού Τμήματος.download-button-plain

logo_1