Ιρα Live

Σε αυτή τη σελίδα και πατώντας    θα μπορείτε να δείτε σε live streaming δράσεις της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας έπειτα από σχετική ενημέρωση αλλά και αποθηκευμένα video.