Επισκεψη προεδρείου ΙΡΑ Καρδίτσας στην ΙΡΑ Θεσσαλονίκης

Τα γραφεία της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης με την οποία διατηρούμε άρρηκτους δεσμούς επισκέφτηκαν το προεδρείο της τοπικής μας διοίκησης την 22-12-2015. (περισσότερα…)
More