Δράσεις

Η τ.δ. Καρδίτσας ασχολείται ενεργά με πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα. Επίσης τα μέλη της συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις.

CIMG0616