Αιμοδοσία

Η τοπική μας διοίκηση οργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες τουλάχιστον τρεις φορές κάθε έτος.